Gourmets de la construcció

Isidre Sayos
Més de 25 anys al seu servei

Construïm tot tipus d'edificacions Gurmets de la construcció

Fes el teu somni realitat

L'empresa Treballs de Paleta Isidre Sayós Serra va arrencar l'any 1994 després de treballar nou anys en una empresa de construcció i fer un gran aprenentatge d'ofici. L'any 2001 es va constituir com a T.P. Isidre Sayós, S.L. i des del moment l'empresa ha anat en augment però sempre amb molta prudència.

Construïm diferents tipus d'edificacions: cases, pisos, xalets, restauració de masies, botigues, naus, permutes i tot tipus de reparació d'obra de casa particular. Amb Isidre Sayós sempre al capdavant de l'obra, amb l’assessorament, l'experiència i la coordinació d'obra perquè el client disfruti i no li sigui tant engorrós.

Treballs de construcció de tot tipus

Subministrament i col.locació de parets de pedra. Subministrament i col.locació de parets i sostres de cartró-guix (pladur). Enguixats de parets i sostres projectat a màquina. Arrebossats i monocapa de morter interior i exterior, projectat a màquina. Muntatge i desmuntatge de bastides homologades.Treballs que realitzem:

Treballs de construcció de tot tipus.

Subministrament i col.locació de parets de pedra.

Subministrament i col.locació de parets i sostres de cartró-guix (pladur).

Enguixats de parets i sostres projectat a màquina.

Arrebossats i monocapa de morter interior i exterior, projectat a màquina.

Perforacions diamentades desde 60mm. fins a 600mm.

Muntatge i desmuntatge de bastides homologades.

Servei de grua telescòpica i cistella fins a 21m. Alçada.