L'empresa Treballs de Paleta Isidre Sayós Serra va arrencar l'any 1994 després de treballar nou anys en una empresa de construcció i fer un gran aprenentatge d'ofici. L'any 2001 es va constituir com a T.P. Isidre Sayós, S.L. i des del moment l'empresa ha anat en augment però sempre amb molta prudència.

Construïm tot tipus d'edificacions: cases, pisos, xalets, restauració de masies, botigues, naus, permutes i tot tipus de reparació d'obra de casa particular. Amb Isidre Sayós sempre al capdavant de l'obra, amb l’assessorament, l'experiència i la coordinació d'obra perquè el client disfruti i no li sigui tant engorrós.

Shanghai, China

Treballs de construcció de tot tipus

Actualment també disposem de:


Grua Telescòpica mòbil de 21m. de llargada amb comandament a distància, amb servei de cistella de 4m. d'ample, cubilot hidràulic, pala, porta, palets i plomí de 1200kg.

Màquina Perforadora Diamantada per fer forats al formigó en vertical i horitzontal, de diàmetre a partir de 63mm i fins a 300mm, per baixants de desaigües, ventilacions, sortides de fum, etc.
Servei de Camió de 3,5t. amb grua i bolquet per transports varis: runes, materials, etc.

Treballs que realitzem:

Treballs de construcció de tot tipus.
Subministrament i col.locació de parets de pedra.
Subministrament i col.locació de parets i sostres de cartró-guix (pladur).
Enguixats de parets i sostres projectat a màquina.
Arrebossats i monocapa de morter interior i exterior, projectat a màquina.
Perforacions diamentades desde 60mm. fins a 600mm.
Muntatge i desmuntatge de bastides homologades.
Servei de grua telescòpica i cistella fins a 21m. Alçada.

 

C/ Sant Segimont n.18 | 08552 Taradell | Barcelona | Spain | T. 93 812 63 23 | M. 659 388 440 | M. info@isidresayos.com | Disseny Web: Webmastervic